Utgiven
2012-september
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2012:13
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
24
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02196
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik

Satsningen ”Banbrytande IKT” finansierade utvecklingen av banbrytande tekniska resultat inom inbyggda system, programvara och hårdvara. Sammanlagt finansierades tio projekt med 100 miljoner kronor under 2008-2010. Urvalet gjordes i nära samarbete med ett stort antal företrädare från industri och akademi.

Projekten handlar bland annat om optisk kommunikation, avancerad multimediateknik för vårdsektorn och trådlösa sensornätverk.

På sikt, c:a år 2016, förväntas projekten ge framgångsrika kommersiella lösningar för den svenska systemindustrin. Arbete pågår nu med att hitta partners och finansiärer som bryggar från projektens resultat till vidare kommersialisering.

Denna projektkatalog är tänkt att kortfattat presentera och sprida projektens resultat.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (448 kB)