Utgiven
2014-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2014:03
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
124
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2013-03138
Ämne
Om Vinnova

Nu kan du läsa Vinnovas årsredovisning. Under 2013 hanterade Vinnova 84 program. Inom dessa genomfördes 134 utlysningar.

Andra nedslag i våra resultat från 2013:

  • Under året inkom 3 826 nya ansökningar varav 1 398 beviljades fram till och med årets slut
  • Under året har antalet ansökningar till Vinnovas utlysningar ökat med 41 procent från föregående år
  • Deltagandet på våra konferenser och seminarier har ökat med 30 procent från föregående år
  • Under året togs 50 rapporter och andra publikationer fram
  • Under året utbetalade Vinnova cirka 2,38 miljarder kronor till 2 412 projekt

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (5915 kB)