Utgiven
2013-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2013:06
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
116
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Om Vinnova

Vinnovas årsredovisning för 2012

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (3619 kB)