Utgiven
2010-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2010:04
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
104
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2010-00589
Ämne
Om Vinnova

Vinnovas årsredovisning för år 2009.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1150 kB)