Zert RMd - utveckling av en testplats för delegerat EHS-arbete

Diarienummer
Koordinator Zert AB
Bidrag från Vinnova 315 743 kronor
Projektets löptid november 2009 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03896

Statistik för sidan