Zero Defect Manufacturing - ´Man 0´

Diarienummer 2010-01846
Koordinator Svensk Verktygsteknik AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2010
Status Genomfört