Ytegenskaper av vattenskurna och postprocessade ytor

Diarienummer 2017-05589
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - oktober 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Utredning om hur abrasiv vattenjet bearbetning kan användas för bearbetning och post processning av flyglegeringar. Målet är att ta fram relevanta samband för hur de olika processtegen påverkar av ytans egenskaper relaterat till processinställningar för att färdigställa vattenjetbearbetade ytor.

Förväntade effekter och resultat

Framtagande av en metod som fungerar och kan användas i produktion

Planerat upplägg och genomförande

Inledande utredning om lämpliga processinställningar. Genomförande av tester följt av utvärdering av testerna genom ytintegritetsanalyser samt analys och summering av alla framtagen data som underlag till möjligt tillverkningsprocess.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.