Ytbeläggning av offshore-kätting

Diarienummer 2009-03705
Koordinator Ramnäs Bruk AB
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - oktober 2011
Status Avslutat