YourFlow SWII elevator ptich

Diarienummer 2015-04179
Koordinator YourFlow AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - september 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA

Syfte och mål

Utföra en elevator pitch på SWII konferensen,Innovative Smart Factory Networking Conference 2015 i Schweiz och via den få kontakt med medverkande företag. Diskutera mökjlighet till gemensamma utvecklingsprojekt kring YourFlow generation II. Dvs. den nya generationens flödessimuleringsprogram. Diskussion med en instutition och ett mindre företag.

Resultat och förväntade effekter

Vi hoppas kunna dels kunna fortsätta diskussionerna vi startarde upp på konferensen men även utifrån diskussionerna vidareförädla vår egen strategi rörande framtida utveckling.

Upplägg och genomförande

För oss kan det sannolikt vara mer effektivt att ha face to face meetings än att mötas i konferensmiljö. Andra konferenspresentatörer hade en mer marknadsmässig framtoning genom att bla visa sina produkter utförligt emedan vi mest presenterade framtida utvecklingsprojekt.

Externa länkar

Konferensens hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.