Young Creative Challenge

Diarienummer 2014-05795
Koordinator Piteå Science Park AB
Bidrag från Vinnova 88 752 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt syftet att ta fram ett nyskapande koncept som kan lösa problemet med ökande spridning av könssjukdomar som Folkhälsocentrum arbetar med. Projektet har också uppfyllt syftet att lära individer i mediebranschen hur man kan ta fram lösningar på problem samt hur man undersöker potentialen i sin lösning. Detta stärker också unga vuxnas identitet som innovatörer. Målet har uppfyllts och ur tävlingen har det mynnat ut i ett antal potentiella lösningar på problemet. Målet var även att systematisera arbetet med tävlingen till en årligen återkommande tävling.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet att bygga tvärvetenskapliga team inom mediebranschen var lyckat och ledde till att det togs fram icke traditionella lösningar och som inte hade framkommit om uppdraget hade presenterats i en traditionell reklamtävling. Vi menar också att genom att problemet är av en sådan art att det finns i andra delar av världen, bedömer vi att lösningar kan komma att ha en hög grad av skalbarhet. Vi menar då att Folkhälsocentrum kan ses som ett gott exempel i världen på att ta fram nya lösningar på sitt problem.

Upplägg och genomförande

Vi är väldigt nöjda och stolta med projektet. Vi tycker det är lyckat med att det fanns ett så stort intresse att delta och i att samarbeta med oss i tävlingen. Det som var mest lyckat var att Folkhälsocentrum har ett så pass stort intresse för de lösningar som kom fram i tävlingen att dom köper både vinnarlagets lösning och delar av lag tvås lösning. Vi uppfattar också att kreatoriet var något som var lyckosamt för tävlingen och någonting som kan utvecklas.

Externa länkar

här finns tillgång till bilder och filmer. se även #youngcreativechallange på instagram och Facebook Tävlingsinformation Här finns tillgång till enkla filmer från tävlingen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.