X-House

Diarienummer 2012-03401
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 216 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att undersöka möjligheten att skapa en hotspot i Stockholm för startups med globala visioner - ett co-working space och en mötesplats. Ambitionen med förstudien var att därefter kunna gå in i en genomförandefas. Genom fokusering på att hitta rätt lokal, partners och affärmodell konstateras nu att möjligheterna att realisera ´X-House´ i Stockholm är goda. Intresset och behovet är stort. När finansieringen är klar står projektet redo att gå in i en skarp genomförandefas ´X-House AB´.

Resultat och förväntade effekter

Under förstudien har vi fått klartecken på lämplig lokal att hyra i centrala Stockholm genom samarbete med AMF fastigheter. Vi har skapat ett starkt team som vill förverkliga X-House, format en lämplig och trovärdig affärsmodell samt identifierat och hittat viktiga partnersamarbeten som både kan tillföra finansiering och trovärdighet till ´X-House´. Schibsted Tillväxtmedier och MTG vill vara med och långgående samtal förs med Northzone och Creandum. Totalt krävs partnerintäkter på 2,5 Mkr år 1.

Upplägg och genomförande

Det som har varit mest tidskrävande och nyckeln i projektet var att hitta en lämplig lokal med pris och adress som fungerar. Vidare har mycket tid lagts på att forma ett starkt genomförande-team, eftersom det krävs för att kunna attrahera både partners och fastighetsägare. Intervjuer och möten med startups och andra nyckelpersoner inom startup-sfären samt kartläggning av ´best practice´ har också varit centralt för att få en god uppfattning hur ´X-House´ bör utformas för att bli framgångsrik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.