Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

World Usability Day - WUD 2010

Diarienummer
Koordinator Ergolab AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - december 2010
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att sätta fokus på behovet av användbarhet och tillgänglighet för svenskt näringsliv och samhället i stort, dels genom att arrangera seminarier tillsammans med intressenter på Folkets Hus i Stockholm samt ge stöd för liknade aktiviteter runt om i landet. Ett stort antal aktiviteter runt om i Sverige arrangerades av olika grupper. Fler deltagare på seminarierna i Stockholm än tidigare år.

Långsiktiga effekter som förväntas

I år var det enligt UPA (2010-12-03) på World Usability Day mer än 150 aktiviteter i 44 länder. I Sverige hade vi enligt UPA 5 aktiviteter men i verklighet vet vi att det var fler då man anmält 8 stycken till WUD Sverige. Vid en granskning av UPA:s lista över deltagande länder var det bara Brasilien, Tyskland, England samt USA som hade anmält fler aktiviteter än Sverige. Sverige gjorde med andra ord mycket bra ifrån sig med tanke på storleken på länderna.

Upplägg och genomförande

Programmet för WUD-dagen grov planerades ihop med intressenterna på några möten under förhösten. Förmiddagen ägnades helt åt Användarnas IT-pris och på eftermiddagen genomfördes tre parallella sessioner med tolv presentationer. Lunchen i år var en s.k. mingel lunch. Vilket var mycket lyckat. I området där kaffe och lunch serverades fanns det möjlighet för intressenter att ha en utställning. Endast två utställare utnyttjade denna möjlighet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01617

Statistik för sidan