World class material

Diarienummer 2018-04283
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att testa en tillverkningsteknik för att skapa högpresterande lättviktsmaterial med bättre utmattningshållfasthet, längre livscykler och tillverkade med mindre materialåtgång än konventionella metoder. Målet är att integrera kolfibrer med en metallmatris med hjälp av additiv tillverkning för att åstadkomma en fiberarmerad metall (CFR-MMC).

Förväntade effekter och resultat

Förhoppningen är att industrin ska se möjligheter i fiberarmerad metall och detta kan då avsevärt förändra konstruktion, tillverkning och utveckling och främja ett samhälle som bidrar till en hållbar framtid. Materialet kan öppna nya världar för flera industriella segment och användningsområdena är många inom bland annat samhällsbyggnad, fordon och flyg. Detta kan leda till ett absolut paradigmskifte i byggandet av lastbärande strukturer, gällande såväl prestanda som materialåtgång och vikt.

Planerat upplägg och genomförande

Tillverkningstekniken för den fiberarmerade metallen kommer vara pulverbädd där man integrerar fibrer tillsammans med pulvret. Arbetsgången kommer starta med att studera fixturering av fibrer, där fokus kommer ligga på vilken mängd fibrer som bör inkluderas, fiberorientering, samt hur dessa rent praktiskt ska adderas. Sen kommer det genomföras additiv tillverkning med två olika additiva tillverkningstekniker. I båda fall kommer fokus kommer ligga på parameteruppställningar för bäst integrering. Därefter kommer böjprovning samt enkel metallografisk undersökning göras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.