Workshopserie kring sociala innovationer 2012/2013

Diarienummer 2012-04238
Koordinator STOCKHOLMS UNIVERSITETS INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 198 990 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att hjälpa innovationsrådgivare i Sverige att bli bättre på att förstå sociala innovationer och socialt entreprenörskap, för att på så sätt bättre kunna stötta de sociala entreprenörer de träffar i rådgivningssammanhang.

Resultat och förväntade effekter

De 100 deltagarna som deltagit i den kompetenshöjande aktiviteten kommer att ha bättre verktyg att hjälpa sociala entreprenörer och entreprenörer med sociala innovationer.

Upplägg och genomförande

Fyra workshops á 3h genomfördes av CSES med förstärkning från de sociala entreprenörerna BeeUrban. Först gavs en bakgrund till sociala innovationer och socialt entreprenörskap, men praktiska exempel på affärsmodeller. BeeUrban berättade om sina utmaningar och hur deras erfarenhet av innovationsstödsystemet sett ut. Vidare diskuterades organisationsformer och finansieringsmöjligheter för sociala entreprenörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.