workshop Sydafrika

Diarienummer 2015-06439
Koordinator KM International AB - Linköping
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande i bilateral workshop för att definiera möjliga samarbetsområden inom forskning och utveckling. Workshopen var välbesökt från den Sydafrikanska sidan och det togs fram en prio lista som skulle diskuteras under en kommande workshop under April 2016. - Health - Mining - ICT

Resultat och förväntade effekter

Workshopen var välbesökt från den Sydafrikanska sidan och det togs fram en prio lista som skulle diskuteras under en kommande workshop under April 2016. Frågan om ett samarbete avseende RI togs upp och diskuteras men i ett samarbete utanför Vinnova men coordination finns

Upplägg och genomförande

Workshopen pågick under ett antal dagar och samordnandes med besök på Svenska ambassaden, Science Village och vi hade även möjlighet att närvara vid ett EU- Sydafrika forsknings coordinationsmöte. Upplägget fungerade bra och gjorde dessutom att vi fick möjlighet att diskutera våra nyckelfrågor även i sociala sammanhang men även i en industriell miljö.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.