Workshop inom SIP Metalliska Material

Diarienummer 2014-05692
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 162 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2014
Status Avslutat