Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Wooden Buildings in Silent Sustainable Cities

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för byggnadsmekanik
Bidrag från Vinnova 4 557 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för ett hållbart samhälle - 2018

Syfte och mål

Projektet kommer att utveckla innovativa metoder för prediktion av buller och vibrationer i träbyggnader i förtätade städer, vilket möjliggör snabbt och välgrundat beslutsfattande i byggprojekt. Potentiella tillämpningar omfattar till exempel nya sträckningar av järnväg i befintliga stadsområden och/eller nya träbyggnader som ligger nära befintliga järnvägslinjer.

Förväntade effekter och resultat

Projektresultaten kommer att underlätta en ökad användning av lättviktsbyggnader av trä i täta stadsområden. Projektarbetet kommer att understödja strukturell design med avseende på strukturburet ljud och vibrationer i flervåningshus i trä. Därmed kommer projektet bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle när det gäller hälsa, miljöpåverkan, ekonomisk hållbarhet, livskvalitet och tillgänglighet.

Planerat upplägg och genomförande

Ett team med forskare från Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola, med komplementär kompetens, kommer att samarbeta med industrirepresentanter i projektet. Vi kommer att arbeta med utveckling och validering av metoder för bedömning av buller och vibrationer i byggnader och med implementering av de innovativa verktygen i designprocessen. Arbetet kan sammanfattas i följande delar: (1) Utveckling av beräkningsmodeller för välgrundat beslutsfattande, (2) Fallstudier mätningar och modellvalidering och (3) Kommunikation med intressenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04159

Statistik för sidan