Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Women on Wheels

Diarienummer
Koordinator Living Cities Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 295 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Cykeln är en fantastisk uppfinning. Som transportmedel är den smidig, billig och miljövänlig dessutom är det väldigt kul att cykla. Därför är det en stor förlust att cykeln är ett otänkbart transportmedel för kvinnor i stora delar av världen. Det vill vi ändra på. Women on Wheels syftar till att återuppfinna cykeln, att ändra samhällets syn på vad kvinnor bör och inte bör göra, och att skapa en trygg miljö för cyklister. För rätt produkt finns runt 1,5 miljarder potentiella användare.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har bekräftat att området är relevant, innovativt och högaktuellt. Få organisationer/företag arbetar med den här frågan, och det finns väldigt lite kunskap inom området. Förstudien gav oss fullkomligt logiska och förståeliga orsaker till varför kvinnor inte cyklar. Att ändra attityder, infrastruktur och cykeldesign i en mer jämställd riktning är absolut görbart. Vår innovationsmetod låter användarna själva identifiera behov, möjligheter och lösningar, och stimulerar samverkan mellan flera olika typer av aktörer. Nu vill vi testa den!

Upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet har vi genomfört: -Intervjuer med kvinnor från ett tjugotal länder. -En innovationsworkshop med svenska kvinnor med rötter i andra länder. -En marknadsanalys och fokusgruppsdiskussioner med över 40 kvinnor i Indonesien. -En global omvärldsanalys, kunskapsanalys, forskningsöversikt och marknadsanalys. -Tagit fram idéer och metoder för en verktygslåda inom jämställd cykling, som fokuserar på innovation i produkten och infrastrukturen och metoder för att skapa attitydförändringar. -Etablerat samarbete med andra aktörer för att driva frågan framåt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-02690

Statistik för sidan