WISENET brygg

Diarienummer 2013-05368
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2014
Status Avslutat