Wireless Power Supply

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Innovationskontor Väst
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Tanken var ursprungligen att förse sensorer på roterande ytor med en robust och relativt underhållsfri design till skillnad från den på marknaden idag existerande borsttekniken för energiöverföring. Tekniken skulle i projektet verifieras och det är nu genomfört. Bedömt avstånd mellan primär och sekundärspolen för industriella applikationer är

Resultat och förväntade effekter

Tekniken som framtagits håller de önskade prestanda som efterfrågas och nu återstår långtidstest i industriell miljö innan den kommersiella fasen kan påbörjas.Dessa pilotapplikationer kommer öppna för helt andra applikationer för mätning i svåra industriella miljöer samtidigt som robusta säkrade WPS-lösningar kan föras ut också till konsumentmarknaden.

Upplägg och genomförande

Upplägget för framtagandet av WPS har visat sig genomförbart. Måleffekten 100 W samt 0.5-3.5 kW för laddplattorn är uppnådd. Optimal frekvens som valts är 85 kHz. Spoldesign genomförd och testad, se bilaga. Transmitterdesign genomförd och testad, se bilaga. Teori och praktik säkerställt genom Matemathica progr. Kretsar CADade på PCB och tillverkade. Nästa steg: Verifiera utrustning för 3.5 kW. Två prototyper tillverkade. Se bilagd info.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03306

Statistik för sidan