WIOTECH AB - CultureBee for Internet of Things - Fortsättning steg 3

Diarienummer 2013-03132
Koordinator WIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid februari 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Bolagets hemsida Molntjänstens hemsida