Wingquist Laboratory VINN Excellence Centre Stage 3

Diarienummer 2012-02239
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Forskning har bedrivits inom tre tvärdisciplinära områden: - Platform-based Development - Smart Assembly - Perceived Quality och resulterat i 147 vetenskapliga publikationer (varav 42 i vetenskapliga tidskrifter) samt 16 industriella implementeringar

Resultat och förväntade effekter

Forskning har bedrivits, enlig plan, inom tre tvärdisciplinära områden: - Platform-based Development - Smart Assembly - Perceived Quality och resulterat i 147 vetenskapliga publikationer (varav 42 i vetenskapliga tidskrifter) samt 16 industriella implementeringar

Upplägg och genomförande

Fokus på vetenskaplig excellens och industriell nytta, samt det tvärdisciplinära arbetssättet, har varit mycket framgångsrikt.

Externa länkar

Wingquist Laboratory

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.