Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

White Rabbit i tidsmetrologin

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 677 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var en fortsatt studie av moderna tekniker för redundans och robusthet inom spårbar och metrologisk tid- och frekvenssynkronisering. Specifikt var syftet att studera White-Rabbit (WR) över fiber. WR är en Ethernet-baserad metod som erbjuder noggrann tidsöverföring på sub-nanosekund-nivå. Målen innefattade bland annat tester av tidsöverföring i både labbmiljö och i industriella telekomnät med externa aktörer. Ett flertal länkar etablerades varav den längsta på ca 800 km.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet i projektet har resulterat i ett flertal WR-länkar för tester till externa aktörer med ändamålet att överföra noggrann tid och frekvens. Länkarna upprättades i industriella telekomnät. Längden på länkarna varierade från ca 5 km upp till ca 800 km (i en ”common-clock, back-to-back” mod). Riksmätplatsen har genom projektet lagt en grund för utökad forskningsverksamhet inom området samt för att erbjuda kommersiella applikationer inom tid- och frekvensdistribution.

Upplägg och genomförande

Riksmätplatsen bedömer att upplägget och genomförandeplanen i projektet fungerat tillfredsställande. Att inleda med tester i labbmiljö är en klassik plan som fungerat väl. Kontakter och diskussioner med externa aktörer har fungerat bra och etableringar av länkar har genomförts men har tagit längre tid än förväntat vilket medfört att den sammanlagda resultatbanken vid projektets slut blev mindre än tänkt för en publikation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2017

Diarienummer 2017-05012

Statistik för sidan