Weld: programmering för alla. EU SME fas 1: förstudie.

Diarienummer 2014-05975
Koordinator DLEW BACKWARDS AB - Weld (DLEW Backwards AB)
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Externa länkar

https://www.weld.io