Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Weld Assist - Kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner

Diarienummer
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att ta fram ett system för att kunna göra kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner i löpande serieproduktion. En sådan prototyp har tagits fram i tidigare forskningsprojekt och nu har en grupp genomfört en rad aktiviteter i syfte att gå från prototyp till en kommersiell produkt, sådana aktiviteter har skett i nära samarbete med pilotkunder samt företagsinkubatorer.

Resultat och förväntade effekter

Gruppen har under projektets gång tagit fram en kommersiell produkt som kan utföra kvalitetssäkring utav svetsade komponenter. Denna finns nu i ett antal producerande anläggningar, inte bara i Sverige utan även utomlands. Under projektets gång har gruppen mottagit en rad utmärkelser och priser som exempelvis Swedbank Rivstart och Åforsk Entreprenörsstipendie.

Upplägg och genomförande

Gruppen har genomfört en rad pilotprojekt tillsammans med potentiella kunder för att anpassa lösningen från prototyp till en kommersiell produkt. Detta samarbete har visat sig väldigt lyckat. Gruppen har även tagit fram en affärsplan tillsammans med egen kostnadsbild, intäktskällor, prissättning samt en IPR-strategi samt en plan för fortsatt uppskalning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02134

Statistik för sidan