Weld Assist - Kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner

Diarienummer 2016-02134
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att möjliggöra bildande, finansiering och tillväxt av ett svenskt framgångsrikt bolag som baseras på teknologin. Huvudfokus kommer ligga i att etablera samarbeten med pilotkunder och partners, migrera teknologin från prototypanläggning till säljbar lösning, verifiera kommersiell strategi och affärsmodell, undersöka hur IP, teknologin och affären kan skyddas. Målet med projektet är att skapa ett robust och industriellt anpassat kvalitetssäkringssystem för svetsning som efter implementation hos kund ger minskade kostnader och ökad produktivitet

Förväntade effekter och resultat

Där teknologin implementeras kan följande fördelar uppnås: Ökad produktivitet med upp till 50% genom ökad svetshastighet med 50% Minskad användning och kostnad för tillsatsmaterial med upp till 30% Möjlighet att nyttja höghållfasta material med viktbesparing på 20-40% Möjlighet att fatta faktabaserade beslut vid processoptimering och processverifiering före produktionsstart av nya produkter Kortare ledtider genom minskat behov av efterkontroll före leverans Färre kassationer före leverans

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer i huvudsak arbeta med följande frågeställningar: Identifiera och utvärdera vilka kundsegment och kunder som finns och hur man bör arbeta med dessa Verifiera och utveckla teknologin tillsammans med potentiella kunder och partners i pilotprojekt Verifiera kommersiell strategi och affärsmodell Undersöka hur ett framtida bolag bör bemannas och agera för att växa snabbt och nå en hög lönsamhet Undersöka hur IP, teknologin och affären kan skyddas ytterligare

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.