WeBIS

Diarienummer
Koordinator Blekinge tekniska högskola - Managementhögskolan
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - juni 2010
Status Avslutat