WeBIS

Diarienummer
Koordinator Blekinge tekniska högskola - Managementhögskolan
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02881

Statistik för sidan