Webbradion - öppna datakällor

Diarienummer 2015-02389
Koordinator STANDOUT AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

10 avsnitt av podcasten Webbradion planerades, spelades in, redigerades och publicerades. Samtliga avsnitt berör öppna datakällor, mestadels via intervjuer av leverantörer eller konsumenter av datakällor. Avsnitten har t.o.m. rapportdatum laddats ned 6433 gånger.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått positiv feedback från flera utvecklare som tycker det verkar intressant med öppna datakällor. En oväntad sidoeffekt är att flera API-leverantörer har hört av sig och vill veta mer om öppna datakällor, vilket har lett till uppslag till framtida avsnitt som kommer handla om eller tangera öppna data.

Upplägg och genomförande

Podcastavsnitten genomfördes i intervjuformat där en av våra medarbetare ringde upp via telefon/skype och ställde frågor. Avsnitten redigerades sedan för att passa podcastformatet och få bort upprepningar och liknande. Därefter schemalagdes podcastavsnitten för publicering på Webbradions webbplats.

Externa länkar

Podcasten Webbradion

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.