Webbplats för TRANSAM

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 72 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att skapa en webbplats för TRANSAM i anslutning till Transguide www.transguide.org. Målet är att TRANSAM ska få en plattform för gemensam information i anslutning till Transguide där information om projekt och publicerade resultat finns sökbar.

Resultat och förväntade effekter

TRANSAM:s webbplats i svensk och engelsk version finns nu färdig för publicering i anslutning till Transguide www.transguide.org. En dummy presenterades som planerat på TRANSAM:s första höstmöte. Att det finns en gemensam ingång för Transguide och TRANSAM ökar sannolikt synbarheten. Det finns en gemensam kundgrupp men sannolikt finns det också användare som via Transguide upptäcker TRANSAM och vice versa.

Upplägg och genomförande

Utveckling och utformning har skett i samråd med TRANSAM:s styrgrupp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01623

Statistik för sidan