WEB-BASERAD STOPPTIDSMÄTNING

Diarienummer
Koordinator iTid Tarinfo AB - iTid Tarinfo AB, Luleå
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03646

Statistik för sidan