Web based learning - InnovationManagement

Diarienummer
Koordinator Ymer & Partners AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - oktober 2010
Status Avslutat