We Run Free

Diarienummer
Koordinator Street Media 7 AB
Bidrag från Vinnova 1 385 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat