Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Wavebreaker IP-strategi

Diarienummer
Koordinator Wavebreaker AB
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

En innovationscheck har använts för att utvärdera en projektidé i en tidig fas med hjälp av extern kompetens. Den har använts till att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar med hjälp av en konsult med expertkunskaper.

Resultat och förväntade effekter

Genom IP-checken har vi förberett vår IP-strategi innan förväntad tillväxt och marknadsintroduktion. Strategin hanterar: - komplett skydd (design, varumärke, domännamn) tillsammans med patent - patentbevakning - hantering av övriga marknader / internationalisering utanför EU - licensiering för ovan marknader

Upplägg och genomförande

IP-strategi innefattar tre huvudmoment: A) Identifiering av befintliga intellektuella tillgångar (IA), inklusive befintlig IP och IPR (såsom patent, varumärken domännamn, etc.), samt insamling av information om befintliga avtal med relevanta intressenter i affärsekosystemet, mm B) Omvärldsanalys, innefattande kartläggning av konkurrenter och andra relevanta aktörer med fokus på IP och IA, och C) Framtagande av en framåtriktad IP-strategi och en plan för genomförande och viktiga åtgärder, synkroniserat med företagets befintliga affärsplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2018

Diarienummer 2018-04781

Statistik för sidan