Walk the Talk - Innovations

Diarienummer 2013-05132
Koordinator ALMELING & SON AB - ALMELING & SON AB, Sundbyberg
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta reda på hur innovationstjänster kan paketeras så att de utvecklar ett företags möjlighet att skapa nya innovationer samtidigt som det också leder till att flera unga kommer i arbete. En potentiell lösning har identifierats därför anser vi att projektet mål har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har hittills resulterat i att det finns möjlighet att göra ansökan till genomförandet av ett mötesprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom kontakter med företag inom en mängd olika branscher för att verifiera erbjudandet samt framförallt kontakter med organisationer som ger oss tillgång till behovsidentifierare. Experter inom innovation och process har även konsulterats samt test av affärssystem för innovationsstöd har genomförts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.