Wafer-level packaging av MEMS och CMOS med integrerade metall-vior

Diarienummer 2008-01413
Koordinator Silex Microsystems AB
Bidrag från Vinnova 2 251 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - december 2009
Status Avslutat