WA TECH 2011 Polyproject

Diarienummer
Koordinator PILUM POLYPROJECT AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2011