WA TECH 2011 Polyproject

Diarienummer
Koordinator PILUM POLYPROJECT AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2011

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04064

Statistik för sidan