ViVac

Diarienummer
Koordinator Viscogel AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04301

Statistik för sidan