Vital Sign Radar

Diarienummer 2014-04824
Koordinator SWEDISH ADRENALINE AB
Bidrag från Vinnova 190 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att verifiera en ny typ av UWB-radar för att detektera vitala livsfunktioner hos personer nära sensorn. De mål som sats upp för projektets arbetspaket har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

En ny typ av sensor med låg installationskostnad har tagits fram och verifierats. Konceptet uppvisar mycket goda egenskaper och kommer att ligga till grund för produktframtagning och marknadsintroduktion. En mycket intressant tillverkningsmetod för antenner (speciellt bredbandiga) har tagits fram i projektet. Metoden har potential att ge komplexa antennstrukturer till låg kostnad.

Upplägg och genomförande

En konceptprototyp har tagits fram i projektet och teknologin har verifierats på 20 personer. Radarsensorn uppvisar de önskvärda egenskaperna och konceptet har stor potential för produktframtagning. Den affärsmodell som utvecklats efter en intervjuserie med personer hos hälsovårdsaktörer är att arbeta som OEM-leverantör till större internationella aktörer på hälsomarknaden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.