Visuell feedback av energi

Diarienummer
Koordinator The Interactive Institute II Aktiebolag - Interactive Institute, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att på bästa sätt ta forskningsresultatet Power Aware Cord till en internationell marknad. Vi har i genomfört analyser och verifiering av en kostnadseffektiv produktion samt rätat ut frågetecken avseende el-standard. Vi har sammanställt marknadsöversikter, utfört marknadsanalyser och utvecklat affärsmodeller för olika affärssegment vilket har sammanställts i en affärsplan. Med en affärspartner har vi tagit fram en testserie i ny design som avsevärt ökar flexibilitet och användningsområden. Flera kunder är identifierade och kontaktade. Målet är uppfyllt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.