Visuell byggnadshantering i 3D

Diarienummer 2013-02977
Koordinator SPOTSCALE AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Spotscale har genom denna inledande studie knutit kontakt med fler än 40 intressenter inom byggnad/fastighetsområdet för vidare diskussion kring utveckling av Spotscales teknik och produkter.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var att de personer/bolag som kontaktades skulle ge feedback på tekniken och produkterna vilket har uppfyllts. Effekten var att företaget har mer information om produkter, priser samt konkurrerande produkter för att kunna bearbeta branschen vidare.

Upplägg och genomförande

Samtliga stora och några mindre aktörer inom bygg/fastighet i Sverige kontaktades via telefon och e-post. Information skickades via e-post och diskussioner fördes via telefon.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.