Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Visualisering för en hållbar industri och stad

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 5 779 314 kronor
Projektets löptid maj 2017 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet bidrar till ett mer resurseffektivt samhälle genom informationsvisualiseringar för användargrupper som påverkar fjärrvärmesystemets produktion och förbrukning. Med ökade datamängder, autonoma system och energibehov ställer det krav på att olika grupper av användare får rätt information vid rätt tillfälle. Projektet har utvecklat koncept för exempelvis operatörer och förvaltare som möjliggör en förskjutning av förbrukning och produktion av fjärrvärme så att effekttoppar kan undvikas. Projektet har skapat nya samarbeten mellan industri, akademi och startups.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utvecklat visualiseringskoncept och prototyper som kan integreras hos energibolag och fastighetsägare för att ge användare bättre information om hur de kan agera för att bidra till en mer hållbar industri och stad. Koncepten är baserade på teknikstudier och användarstudier som har utvecklats till scenarion och testats på slutanvändare. Vi har integrerat perspektiv från energibolag, kontrollsystemsleverantörer, visualiseringsföretag och fastighetsägare och tagit fram integrerade lösningar som kan användas via PC, informationsskärmar och mobil.

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett via kvartalsvisa projektträffar samt mindre arbetsgrupper inom arbetspaketen. Användarstudier och platsbesök hos energibolag och förvaltare gav en bra grund för utveckling av scenarion, koncept och prototyper som möter användares behov. En utmaning i projektet har varit konsortiets bredd som gett många olika perspektiv och incitament, vilket försvårat skapande av gemensam inriktning. Framtidsorienterade koncept kräver anpassningar av systemen samt acceptans hos användarna. Under projektet har aktörerna fått ökad förståelse systemet och sin roll däri.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02440

Statistik för sidan