Visualisering av stamcell differentiering och kollektiv organisering i syntetiserade proteinmatriser

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

CARS mikroskopi introducerades för att studera hur mikromiljön kontrollerar stamcellsdifferentiering i vävnadslika matriser bestående av biosyntetiserade elastin-lika polypeptider (ELP). Tre Chalmers-Stanford samarbetsprojekt har kristalliserats ut och fortlöper. Intresset för CARS mikroskopi har resulterat i forskningsbesök av 3 Stanfordstudenter. Genom att följa doktorandkurser, coachingkurser, seminarieserier och journal clubs på Stanford har Enejder byggt upp ny kompetens/forskning som fått stöd av VR, åforsk och EU. Enejder har utsetts till bitr. professor.

Resultat och förväntade effekter

Oväntat noterade vi polypeptid mikro-strukturer i ELP hydrogelen, vars morfologi vi kunde bestämma genom temperatur och pH variationer. Detta öppnar upp för nya funktioner i ELPn; tillväxtfaktorer/läkemedel kan allokeras till polypeptid mikrostrukturerna och diffusionshastigheten styras genom deras morfologi. Meriteringen på Stanford har möjliggjort och inspirerat till ny forskning på Chalmers där ELP har hittat ett nytt användningsområde för läkemedels tester på humana, vävnadslika sjukdomsmodeller för obesitas och cancer. Samarbetet med Stanford kommer att fortgå.

Upplägg och genomförande

Efter första CARS studien, då på material preparerade på Stanford, etablerades ett lab för biosyntes av vävnadslika proteiner på Chalmers. Medan protokollutveckling sker på Stanford, tillverkas allt mer ELP på Chalmers. Chalmers studenter har blivit tränade vid forskningsbesök av Stanford studenter. All cellodling sker på Chalmers, vilket möjliggör mikroskopi på levande celler: humana stamceller från fettvävnad och bröstcancer celler. ELP labet på Chalmers ger möjligheter till ny forskning, men också insikt i svårigheterna och en djup respekt för Heilshorns kompetens.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01356

Statistik för sidan