Virtuell VA-kompetens i Norr

Diarienummer 2017-02692
Koordinator VATTEN OCH AVFALLSKOMPETENS I NORR AB - Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB
Bidrag från Vinnova 1 477 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Målet med projektet är att skapa en intern utvecklingsmiljö för virtuella lösningar i ett reningsverk i glesbygden. Genom att skapa en virtuell och interaktiv 3D modell av reningsverket samt utveckla ett IT-stödsystem som använder sig av förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR) i smarta glasögon, möjliggör projektet nya sätt för digitalt stöd på distans. Syftet är att dessa sätt framöver kommer att underlätta drifts- och underhållsarbetet samt säkerställa kompetensen inom VA-verksamhet, oavsett bostadsort i länet.

Förväntade effekter och resultat

3D modellen används i AR-glasögon för att utveckla en protokollfunktion som stödjer datahantering och rapportering kopplat till ronderingar och egenkontroll. Samma modell används i VR-glasögon som bas för en virtuell utbildningsmodul med olika övningsmoment. Dessa funktioner förväntas underlätta kunskapsöverföringen såväl internt som externt inom branschen samt även till andra verksamheter. På så sätt höjs och säkerställs kompetensen inom drifts- och underhållsarbetet, tidsanvändningen blir effektivare och implementering av ny teknik kan i framtiden underlättas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet förenar Vakins erfarenhet och kunskap som behovsägare inom VA-verksamhet med spetskompetensen och expertisen inom IT, virtuell teknik och smarta glasögon som finns vid Högskolan i Skövde och Stiftelsen Adopticum. Under det första projektåret skapas modellen av reningsverket, ett underlag för protokollfunktionen samt en fungerande integration med glasögonen. Det andra året ägnas åt fälttester och utvecklingen av utbildningsmodulen. Information om projektet samt resultaten kommer att spridas både internt och externt genom t ex workshops och rapporter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.