Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Virtuell design av smarta minifabriker för läkemedel

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutione för Kemiteknik
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Demonstrationen har visat att industriell digitalisering gör det möjligt att genomföra avancerad processutveckling och produktion i liten skala i miljöer där tillgång till kompetens och förmåga är begränsad. Piloten har visat att smart processutveckling och autonom produktion av biologiska läkemedel kan ske effektivt. I detta fortsättningsprojekt vidareutvecklades pilotens digitala miljö med metoder för virtuell design och verifiering för att minimera misstag och avvikelser vid automatisk konfigurering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett antal metoder har utvecklats för att stödja en användare att genomföra en design av minifabrik som med stor sannolikhet kommer att göra rätt-första-gången. Dessa metoder kan grupperas i två huvudmoduler. Modul för strukturanalys, vilken utnyttjar information om systemets struktur i form av konfiguration och styrsystemets logik. Simuleringsmodul, vilken även inkluderar matematisk modell för systemets enheter och kopplingar och ger information om systemet dynamiska egenskaper. Dessa nya metoder har testat på industriella tillämpningar.

Upplägg och genomförande

Detta fortsättningsprojekt har utnyttjat den pilot som utvecklades i tidigare projekt och det väl fungerande samarbetet mellan projektets parter. Behovsanalysen som detta projekt bygger på gjordes före projektet vilket gör att projektet har fokuserat mycket på genomförandet av metodutvecklingen, dvs dominerats av mjukvaruutveckling. Under utvecklingen har idéer presenterats och diskuterats med projektets parter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01626

Statistik för sidan