Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Virtual prototyping and assessment by simulation - VIP

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 15 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Kompetenscentret ViP ska utveckla simulerings- och testmetoder som gör körsimulatorer till tids- och kostnadseffektiva verktyg för utveckling och utformning, särskilt HMI, inom fordonsindustrin och transportinfrastrukturen. Svensk kompetens inom transportrelaterad realtidssimulering med HMI-fokus ska förenas och vidareutvecklas till en gemensam och långsiktigt hållbar kompetensplattform som placerar ViP-miljön i den internationella framkanten. Genom att underlätta ´human-in-the-loop´-simulering och befrämja användningen av körsimulatorer på alla nivåer ska Sveriges konkurrenskraft stärkas.

Långsiktiga effekter som förväntas

- ökat samspel och kunskapsutbyte mellan nationella aktörer. - Strategisk koordinering och utbyte av metoder och verktyg för ökad kompatibilitet. - ökad kunskap om människa-teknik-samspel, fordonssimulering och utvärderingsmetodik. - Förbättrad säkerhet och prestanda hos transportsystemets tekniska komponenter genom användarcentrerad utformning mha körsimulatorer. - Kortare ledtider och lägre kostnader för simulatortillämpningar, dvs. för utveckling och utvärdering av produkter och system. - Goda förutsättningar att behålla fordonsforskning och fordonsutveckling inom Sverige.

Upplägg och genomförande

Forsknings- och utvecklingsverksamheten inom ViP har två huvudinriktningar, HMI-tillämpningar och utveckling av utvärderingsmetodik samt koordinering och utveckling av simuleringsverktyg och ramverk för realtidssimulering. Arbetet bedrivs i projekt, där metodprojekt är Centrets aktivitetsnav, medan den största delen av verksamheten bedrivs i tillämpningsprojekt. Den fortlöpande vidareutvecklingen av metoder och verktyg i metodprojekten tar tillvara resultat och erfarenheter från tillämpningsprojekten. De metodologiska förbättringarna utnyttjas sedan i kommande tillämpningsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 mars 2022

Diarienummer 2007-03083

Statistik för sidan