Virtual Grasp

Diarienummer 2014-01884
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 vår

Syfte och mål

Syftet med milstolpen var att avsluta den första stora betalda kundleveransen och att etablera en fungerande affär. Gleechi avslutade kundleveransen mot en ledande amerikansk spelutvecklare enligt plan och fick därmed sin första betalande kund. Under milstolpen har Gleechi etablerat nya betalande kundprojekt och börjat bygga ett namn inom spelvärlden, genom att bli publicerad i internationella press samt medverka på konferenser. Syftet och målet kan därmed anses vara uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Genom att få in en välkänd och respekterad referenskund förväntade vi oss att det skulle öppna upp för ytterligare säljmöjligheter. Vidare förväntade vi oss att kunna skapa fler kund leads genom att medverka på konferenser och press. Detta har skett och vi har lyckats etablera ytterligare kundprojekt tack vare en kombination av att ha ett referenscase samt att en medvetenhet byggts upp i branschen kring bolaget och produkten.

Upplägg och genomförande

Tack vare stödet från Vinnova har Gleechi kunnat ha en strukturerad process för att ta sin teknik till marknaden. Vi har kunnat fokusera på att etablera ett värdefullt referenskundprojekt som i sin tur har öppnat upp för nya säljmöjligheter under den senaste milstolpen. Parallellt har vi kunnat medverka på konferenser och därmed byggt upp en medvetenhet om produkten i marknaden. Gleechi har nu goda förutsättningar att etablera en fungerande affär.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.