Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VINNVINN 3.0/TAS 3.0

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - Näringsliv Skåne, Malmö
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet skall ta vara på affärsidéer som idag är "inlåsta" i storföretag och med hjälp av externa entreprenörer omsätta dessa i nya företag och produkter. Det finns idag ett behov avökat inflöde av kandidater till nya tillväxtföretag. Lösningeni projektet är attstimulera avknoppningar

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet förväntas ett antal avknoppningar, d.v.s.nya tillväxtföretag sprungna ur industrin/näringslivet baserade på behov, koncept, innovationer, patent, avdelningar, projekt som generarats av industrin men som av olika skäl inte kommer att utvecklas inom det egna företaget. I projektet rrbjuds dessa idéertill villkor som möljiggör för det nya företaget att ta sin igenom uppstartsskedet. Allt från oskyddade idéer till hela projekt/avdelningar/företag med kompetenser och patentportfölj.

Upplägg och genomförande

Projektet innebär ett antal unika aktiviteter såsom att bygga relationer med befintlig industri, locka och utveckla entreprenörer, låsa upp innovaitoner i befintlig industri, utveckla affärsidéer, tempohöjande aktiviteter, engagera riskkapital tidigt, engagera kunder tidigt, erbjuda unik kompetensförsörning, nyttja och stärka befintliga innovations-aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00063

Statistik för sidan