VINNVINN - Arena industriella innovationer

Diarienummer
Koordinator Teknopol AB - Teknopol AB, Ideon Innovation
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - december 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03125

Statistik för sidan