VINNVÄXT 2005 - Printed Electronics Arena

Diarienummer
Koordinator Norrköping Science Park AB - Norrköpings Science Park
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Avveckling av Printed Electronics Arena som VINNVäXT-initiativ samt planering för en fortsättning med fokus på att kommersialisera tryckt elektronik. VINNVäXT-initiativet PEA är avvecklat och en affärsmodell fokuserad på att attrahera finansiering för kommersialisering och exploatering av den starka forskning och utveckling som sedan 1998 bedrivits vid Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo, inom teknologiområdet Tryckt Elektronik har tagits fram. Visionen för projektet PEA är att skapa hållbar långsiktig tillväxt i regionen runt Norrköping.Utan kravet på samarbete med regionala företag kommer PEA att bättre kunna utnyttja sin internationella vetenskapliga excellens och unika teknologi för att hitta de mest attraktiva projekten med störst potential till kommersiell framgång oavsett var i världen samarbetspartners finns. Med den nya inriktningen kommer PEAs begränsade resurser att fokuseras på kunder som har kapital eller som har förmågan att attrahera kapital och som ser stora affärsmöjligheter i Tryckt Elektronik. Dessa återfinns i kundsegmenten Industri, Entreprenörer och Finansiärer

Upplägg och genomförande

PEAs styrelse och Styrgrupp har arbetat intensivt med att ta fram en ny affärsmodell. Ingångna samarbeten och påbörjade projekt har avslutats eller kommit till delmål. Forskningsinriktningen har noggrant utvärderats och delvis omprioriterats. Satsningen på PEA-Manufacturing som är förutsättningen för och ryggraden i hela PEA har fortsatt och kommer ytterligare att stärkas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02479

Statistik för sidan