Vinnsam (effektiV INNovationsutveckling i SAMverkan)

Diarienummer 2013-02584
Koordinator Högskolan i Gävle
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

En plan och arbetsmodell har utvecklats och utgör grunden för den ansökan som Högskolan i Gävle skickade in i samband med steg två av Vinnovas utlysning avseende universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan. Arbetsmodellen beskriver en marknadsorienterad utvecklingsprocess som inkluderar översyn och utveckling av såväl interna som externa samverkansrutiner och -processer och som utgår från Kunskapstriangeln och forskning om innovationssystem. Modellen ska användas i det fortsatta arbetet med att utveckla Högskolan i Gävles nya samverkansfunktion.

Resultat och förväntade effekter

Högskolan i Gävle har nu en aktionsplan att använda i det fortsatta arbetet med att utveckla dess samverkansfunktion. Detta var ett förväntat resultat av projektet.

Upplägg och genomförande

Med tanke på den korta genomförandeperioden för denna fas fokuserades projektarbetet på att ta in synpunkter och förslag till aktionsplanen från ledningspersonal. Veckovisa möten i projektgruppen varvades med möten med högskolans ledningsgrupp och förvaltningschef. Möten med externa aktörer har genomförts (bl a med utländska samarbetspartners) men fler är inbokade (bl a möten med svenska lärosäten för att inspireras av deras samverkansinsatser. Dessutom ska övriga anställda och studenter integreras i det fortsatta arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.