VINNOVAs finansiering av FunMat VINN Excellence Center - Etapp 4

Diarienummer 2015-02987
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

FunMat, Functional Nanostructured Materials, har 2007-16 verkat som en internationellt framstående miljö av akademiska forskargrupper, företag och forskningsinstitut i en aktiv industrisamverkan. Den excellenta kvaliteten hos resultaten från FunMat manifesteras i det faktum att FunMat II fick finansiering som ett av Vinnovas åtta nya Kompetenscentrum. Flera av FunMats projekt fortsätter dessutom under 2017 i bilaterala samarbeten mellan universitet och industripartners.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: 1. Impact Coatings: Ceramic och Silver MaxPhase samt flera deponeringssystem. 2. SECO, Sandvik, Ionbond: Kunskap från FunMat i nya tillverkningsprocesser i fem produktfamiljer. Materialleverantörer tillhandahåller skräddarsydda katoder. 3. CemeCon AG: Nytt patenterat beläggningssystem, implementering av kunskap från FunMat vid design av nästa generation HIPIMS deponeringssystem. 4. SenSiC AB: Sensorsystem för förbränningskontroll i biopannor och sensorer för NOx (AB VOLVO), O2 (Volvo Cars) och PM/soot (Ford).

Upplägg och genomförande

Centret leds av FunMats styrelse. Värdefulla råd från en vetenskapligt Rådgivande Kommitté har använts i centret. 10 forskningsprojekt har drivits av 4 forskningsteam med ett konsortium av partnerföretag. FunMat har tre fokusområden: 1.Högtemperatur-stabila beläggningsmaterial för skärande verktyg, kemiska och biologiska sensorer och nya nanomaterial 2.Elektriska kontakter för elektronik, kraftöverföring, gas- och kemiska sensorer. 3.Motståndskraftiga ytor med låg friktion.

Externa länkar

FunMats hemsida har funnits nästan hela projekttiden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.